Osteodynamika

 

Je to manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky ( fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické)polohy.

JAKÝ JE PRINCIP TÉTO TERAPIE?

Tato terapie vychází ze tří základních směrů.

1. Dornovy metody

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a terapeutický tlak rukou. Tato metoda se jako původní lidová metoda tkáněmi ani fyziologickými souvislostmi nezabývala a i dnes je řeší velmi omezeně.

2. Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

3. Osteopatie

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu.

OSTEODYNAMIKA je terapie, která propojuje tyto tři metody. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje OSTEODYNAMIKA  zejména fasciím, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Propojením technik dochází k rychlejší úlevě pacienta a rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k normálu.

 

JAK OSTEODYNAMIKA PRACUJE V PRAXI?

OSTEODYNAMIKA je terapie, pomocí které lze ošetřovat lidi i zvířata od narození do pozdního věku.

Pro tuto terapii je nejdůležitější umění palpace-hmatu a citlivosti. Cílem je splynutí s pacientem v synchronizovaném pohybu, dokázat udržovat komfortní zónu pohybu i tlaku, která vychází z individuální potřeby pacienta. Terapeut vnímá složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek.

V praktickém provedení  OSTEODYNAMIKY  jde o použití menší síly a tlaku po delší časovou jednotku. Tento delší čas umožní pozvolnou a nenásilnou změnu vzorců ve tkáních, protože procesy těchto změn jsou nedílnou součástí práce s kosterním systémem.

Tato technika také odhaluje možné negativní vzorce, které od raného věku traumatizují organismus a způsobují v těle i psychice změny.  Je prokázáno, že nepříznivé zkušenosti již od vývojových stádií a v nízkém věku mohou vést k trvalému narušení chemických pochodů v mozku a následně k negativnímu ovlivnění nálady i chování. Proto je ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY přínosné už od narození, kdy při porodech dochází ke vzniku traumat, která zbytečně zatěžují dítě v jeho přirozeném vývoji.

NA JAKÝCH PRINCIPECH JE ZALOŽENA ETIKA TÉTO TERAPIE ?

Osteodynamika  klade důraz na terapeutický vztah mezi terapeutem a pacientem, na vzájemnou komunikaci a na schopnost terapeuta pracovat v neutrálním postavení a ukotvení.  Tímto citlivým a vědomým terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže pacientovi jimi projít.

Osteodynamika je cestou, jak lze zaměřenou pozorností, komunikací s pacientem a cílenými hmaty měnit vnitřní zmatek ve vnitřní klid a svobodně vytvořit pocit vnitřní jistoty. Lidé i zvířata by měli odcházet z terapie uvolnění a s vědomím, že do jejich těla nebylo zasahováno násilně a bez respektu k jejich pocitům a zdravotnímu stavu.

 

INDIKACE

Osteodynamiku lze použít od narození do stáří jako prevenci.

Pokud je použita při jakémkoliv nefyziologickém stavu, je podmínkou, aby terapeut ošetřoval pouze po seznámení s celkovým zdravotním stavem.

 

zdroj www.archa-dunovi.cz