Dornova metoda PLUS

13934638_1106506879386408_3850882258049559923_n

Základem Dornovy metody PLUS je učení pana Dorna, který si jako sedlák uměl poradit s problémy opětného aparátu jak svých hospodářských zvířat, tak postupně i sousedů a pochroumaných lidí z okolí. Jeho znalosti se postupně předávaly i s jeho jménem dál. Do Česka „donesli“ Dornovu metodu dvojice Prouzová & Půry, kteří ji obohatili o nové prvky, ucelili její metodiku pro humánní užití a začali s vyučovat tuto metodu pod novým názvem DM Plus.

 

DORNOVA METODA…
je jednoduchá, efektivní a rychlá možnost, jak nastolit rovnováhu v organismu. Základní a nejdůležitější význam Dornovy metody je navrácení kloubů a obratlů do fyziologické, tedy správné polohy. Je to jemná manuální terapie prováděná v dynamice svalového aparátu. Toto se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta. Tímto pohybem se obchází svalová ochrana, zaměstnané svaly nám umožní volnou manipulaci s klouby i obratli. Zároveň dochází i k uvolnění blokád ve tkáních a na energetických drahách. Navrácením kostí na své fyziologické místo se vyrovnává celková statika i dynamika. K této terapii používáme pozorovací a hmatové techniky.

Pracujeme pouze dotykem rukou. Palcem, pěstí či dlaní vyvíjíme tlak na napravovanou kost či kloub.

Dornova metoda je velmi bezpečná, pracujeme za kývavých pohybů končetin do prahu bolesti.

Organismus potřebuje čas, aby se s novým vzorcem vyrovnal a naučil se opět správně (fyziologicky) pracovat.Tyto změny mohou trvat i několik dnů po terapii. Proto je třeba trpělivosti a dodržet 2-3 denní klidový režim po terapii.

0c2a0f79013cbf4d5ec43ff31b4db606

Je dobré si uvědomit, že chybné postavení obratlů nemusí znamenat „jen“ nějaký pohybový diskomfort a bolest daného místa.

Uskřípnutí nervových kořenů vycházejících z míchy, mohou mít za následek chybné fungování orgánů, případně mravenčení, mrtvění končetin

pater

 

.

Stránka ve výstavbě