Kdy DM-Zvířata pomáhá

Jak pomáhá rehabilitace pomocí Dornovy metody psům?

Dornova metoda pro psy má velký význam v péči o opěrný aparát. Tato metoda celostně ošetřuje psí páteř, klouby a měkké tkáně a usazuje v psím těle všechny složky kosterní soustavy do správné -fyziologické polohy. Jak a kdy vznikají chybná postavení kostí v psím těle?

Dornova metoda pro psy ve sportovním zatížení

V psích sportech dochází často k pádům, srážkám, nárazům do překážek. Každé zranění či chybné vzorce pohybu ovlivňují stav psí páteře a kloubů. Při zátěži a tréninku, kdy je zapotřebí ohebnost, síla, koordinace, rovnováha a vytrvalost psího těla se posuny kostí projevují různě. Kulhání psa, změna pohybových vzorců v psím těle, pracovní výkony a ochota psa k práci jsou narušeny. Někdy se zdravotní stav psa jeví jako bezproblémový, ale při náhodném či cíleném doteku začne pes projevovat zvýšenou citlivost.

Dornova metoda pro psy po operacích a velkých úrazech

Při operacích je pes uveden do narkózy. V tomto stavu jsou vyblokovány ochranné mechanismy svalového korzetu, který chrání správnou polohu kostí. K posunům kostí v psím těle dochází při nešetrné manipulaci v narkóze, při pokládání zvířat do operační polohy bez dostatečné fixace páteře a následně při chybné manipulaci majitelů s bezmocným zvířetem. K druhotným komplikacím patří také jizvy a srůsty, které svým tahem ve fasciích ovlivňují postavení kostí a kloubů v psím těle.

Dornova metoda pro štěňata

Tato šetrná rehabilitační technika je vhodná pro psy od narození. Při těžkých porodech lze pozorovat zaklínění hlavičky, které lze pomocí Dornovy metody pro psy velmi účinně řešit. Stejně tak může Dornova metoda pro psy pomáhat při vývoji kloubů, kdy při systematickém a jemném ošetření můžeme zvrátit nepříznivý vývoj kloubů. Navíc správná poloha kostí v psím těle je ve štěněcím věku nesmírně důležitá. Jen tak se může organismus vyvíjet bez nebezpečí deformací díky získaným mechanickým posunům.

Dornova metoda pro psy v domácím prostředí

Majitelé psů společenských plemen si mnohdy neuvědomují, jak může manipulace se psím tělem ovlivnit zdravotní stav psího kamaráda. K nejčastějším chybám patří nešetrné utírání tlapek, trhání a zvedání za ocas, trhání za obojek, použití flexi vodítka u aktivních psů, nakládání do auta bez respektu k potřebám psa, pohyb na plovoucích podlahách. Všechny výše uvedené úkony opakovaným vzorcem dlouhodobě poškozují psí páteř a psí klouby. Pozornost je třeba věnovat taky výběru psích salonů. I zde může nešetrné zacházení s pejskem, vyvazování či neuvážené používání šibeničky poškodit psí opěrný aparát.

Dornova metoda pro psy z množíren a útulků

Díky naší letité zkušenosti při záchraně psů z množíren je tato manuální terapie pomocí Dornovy metody pro psy nezbytnou pomocí při celkovém ošetření psů ve velmi špatném fyzickém i psychickém stavu. Tato zvířata byla zavřena v malých prostorech, bez možnosti pohybu, nekvalitně živena a vystavena psychické zátěži. Dornova metoda těmto psům pomáhá k návratu do fyziologického stavu a řeší i psychické vzorce v pamětích tkání. Práce s takto poškozenými zvířaty patří k velmi zodpovědným.

Nejčastější problémy, které dokáže Dornova metoda pro psy řešit

Nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti, ztuhlost psího těla a další kombinované problémy psího kosterního aparátu. Dornova metoda pro psy navozuje nejen balanci v pevné složce, ale taky významně ovlivňuje psychiku zvířete, kdy po fyzické úlevě nastává i úleva psychická.

 

Zdroj www.dornovametoda-zvirata.cz