Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie – Osteopatie

Ptáte se, co vlastně skrývá její název, který spíše vyděsí, než by Vás uklidnil?

Všechny obecné popisy ji vysvětlují jako velice jemnou neinvazivní terapii pomocí doteku. Název vychází z latinského názvu lebky (kranium) a křížové kosti (sacrum).

Historie

Kraniosakrální osteopatie je výsledkem dlouholeté práce a zkoumání doktora Sutherlanda, jeho následovníků, zejména pak doktora Upledgera. Ten při jedné z operací krku zaznamenal v těle pacienta zcela nový rytmus, odlišný od srdečního, či dechového …tzv. Kraniosakrální rytmus, probíhající právě mezi lebkou a křížovou kostí, prouděním mozkomíšního moku. Následným studiem Sutherlandových myšlenek, Upledger terapii dál rozvinul a zdokonalil.

V čem tkví kouzlo terapie?

Je důležité tuto terapii vnímat jako celostní, holistickou, zahrnující klienta na všech jeho úrovních. Ovlivňuje ho nejen po stránce tělesné, ale zejména po stránce duševní, duchovní, rozumové, i emoční.

NEMOC JE VYJÁDŘENÍM ZDRAVÍ. Nezískali jsme ji za trest, je to hlasité volání našeho těla, že v našem životě děláme něco špatně.

Od počátku našeho života, vlastně již od našeho početí, si v důsledku traumat, přetěžování nebo silných emočních vypětí v našich tělech vytváříme bloky. Tyto energie silných emocí se usazují v hlubokých vrstvách tkání. Tzv. tkáňová paměť vytváří cysty na fyzických strukturách těla a brání tak plnohodnotné energetické výživě daného místa. Takto zablokovaná tkáň časem strádá a onemocní.

Pomoci zde mohou citlivé ruce terapeuta, vnímající jemný pohyb kraniosakrálního rytmu, pohyb a tah tkání (fascií), vnímající existenci tekutinového těla. Právě ruce se stávají diagnostickým nástrojem terapeuta. Umí vyhledat místo, které se stalo PŘÍČINOU problémů, uvolnit ho a nastolit v těle rovnováhu a harmonii.

15267699_1194576207287809_4201890312884668204_n