Dornova metoda pro zvířata

Dornova metoda je jednoduchá, efektivní a rychlá možnost, jak nastolit rovnováhu v organismu. Je třeba si však uvědomit, že organismus potřebuje čas, aby se s novým vzorcem vyrovnal a naučil se opět správně (fyziologicky) pracovat. Proto je třeba trpělivost. Tyto změny mohou trvat i několik dnů po terapii.

Základní a nejdůležitější význam Dornovy metody je navrácení kloubů a obratlů do fyziologické, tedy správné polohy. Je to jemná manuální terapie prováděná v dynamice svalového aparátu. Toto se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta. Tímto pohybem se obchází svalová ochrana, zaměstnané svaly nám umožní volnou manipulaci s klouby i obratli. Zároveň dochází i k uvolnění blokád ve tkáních a na energetických drahách. Navrácením kostí na své fyziologické místo se vyrovnává celková statika i dynamika. K této terapii používáme pozorovací a hmatové techniky.

Pracujeme pouze dotykem rukou. Palcem, pěstí či dlaní vyvíjíme tlak na napravovanou kost či kloub. Dornova metoda je velmi bezpečná, pracujeme za kývavých pohybů do prahu bolesti.

DSC_6657_u

Dornova metoda je nejúčinnější jako prevence . Ošetření opěrného aparátu je u zdravého jedince příjemné a pravidelná kontrola předchází mechanickému poškození a předčasnému opotřebení chrupavek a kloubů.

Ani problémy s pohybovým aparátem nemusejí znamenat nemoc. Mohou jen signalizovat chybné postavení kostí.

Co se děje v těle při blokádě?

Obratle, jeden za druhým, tvoří páteřní kanál. V tomto kanálu je uložena mícha a z ní vystupují míšní nervy. Obratle se přirozeně pohybují, ale vlivem nárazu či mechanického přetížení se dostane obratel do nesprávné polohy a dojde k útlaku nervů či míchy.

Stejně tak může docházet k posunu kostí končetin, které se potkávají v kloubním pouzdru. Obojí vyvolá bolest, omezení pohybu či ochrnutí. Mícha zvířat je mnohonásobně citlivější než mícha lidí, zvířata tedy reagují mnohem intenzivněji na mechanické dráždění , způsobené posunem kostí .

Dornova metoda se snaží o nápravu tím, že jemně a nenásilně vrací kosti do správné – fyziologické polohy. Dojde k odstranění příčiny vzniku problémů a tělo začíná opět správně pracovat. Dochází k přirozeným regeneračním a hojivým procesům. Proto dokážeme pomoci i ochrnutým zvířatům. Vždy však záleží na rozsahu poškození a rychlosti pomoci. U těchto vážných stavů je nezbytná spolupráce s veterinárním lékařem, zhotovení RTG snímků a nasazení léčby.

Zdroj www.dornovametoda-zvirata.cz